تبلیغات
komiknevisi dastani - مهمونی ویژه ی هاسبرو قسمت دوم

مهمونی ویژه ی هاسبرو قسمت دوم

شنبه 11 شهریور 1396 06:17 ب.ظ

نویسنده این مطلب: setania rezaei
سورلی:بچه ها،یادتون نره امشب میریم عروسی!
همه:*جیییییغ*! 
شب
Komiknevisi dastani
با همون سر و وضع رفتن تو.
لایرا:میخوام یه فیلم بذارم حال کنید!
لایرا سی دی تایتانیکو گذاشت تو دستگاه. 
داماد یکم عصبانی شد ولی وقتی دید داره به همه فاز میده حرفی نزد.
رسیده بود به جاهای حساس فیلم  که پنی برای خودش سی دی 
درس پنج اینگلیسیو پخش کرد.غرغر همه بلند شد که ناگهان دور از انتظار سورلی با موهای باز اومد تو! 
موهاشو از چپ به راست و از راست به چپ ریخت.
داماد عصبانی شد. داد زد:خانوما چه خبرتونه،اینجا عروسیه یا خونه تون که هر کاری دوست دارین میکنین!
Komiknevisi dastani
سورلی با شک جواب داد:خونه؟
قیافه ی داماد اون لحظه... 
Komiknevisi dastaniنظرات : نظرات
آخرین دست کاری: شنبه 11 شهریور 1396 06:38 ب.ظ